Laat het Flora floreren!


Nederlands

Evelien's HomepageHomepage
Evelien's DagboekDagboek
Evelien's Audio ColumnsColumns
Evelien's ZoekmachineZoeken
Evelien's ToneelpaginaToneel
Evelien's Acorn paginaAcorn
RobocupRobocup
Evelien's BookmarksLinks
GamesGames
Evelien's CVCV
Evelien's BBS emulatieBBSIn oktober 1997 heeft het Delftse Floratheater haar deuren moeten sluiten. Dit omdat het theater niet over een milieuvergunning beschikte.

Omdat er voor amateurs weinig andere mogelijkheden zijn om in Delft op te treden, komen veel verenigingen nu in de problemen. Hun voorstellingen die gepland waren in het Floratheater kunnen niet doorgaan en er is ook geen uitwijkmogelijkheid.

Verschillende verenigingen hebben de krachten gebundeld en een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden, waarin verzocht wordt om voor reeds geplande aktiviteiten een ontheffing te verlenen.

Een aktie op de nieuwjaarsreceptie.


Terug naar Evelien's toneelpagina...
Laatste wijziging:
Mar 28 2004
© 1985-2006 E.G. Snel