De Flits

De groep De Flits bestaat 55 jaar en bezit ruim 30 jaar haar eigen theater: het Microtheater. De samenstelling is zeer divers, in de zin van leeftijden en achtergronden. De Flits speelt twee stukken per jaar, waarbij er op gelet wordt of de verhouding blijspel/serieuzer stuk in evenwicht is. Iedere produktie wordt zo'n 25 keer gespeeld. Los van de vaste podium-produkties is De Flits experimenteel bezig met kleinere projecten zoals improvisaties, cabaret enz. De doelstelling is in de eerste plaats een goed produkt te maken in een zo goed en compleet mogelijk klimaat. Dat wil zeggen dat de leden de gelegenheid moeten krijgen met alle facetten van theater bezig te zijn.

De Flits speelt vanaf 5 april 1997:

"Een bijzonder prettig vergezicht" van Paul Haenen

op 5, 10, 12, 18, 20, 24 en 26 april, 2, 3, 9, 11, 15, 17, 23, 25, 29 en 31 mei en op 1, 6 en 7 juni Aanvang 20:15 uur. Toegang f12,50